Om Fortbildningstjänsten

Fortbildningstjänsten är MSB:s digital plattform med webbutbildningar och utbildningsmaterial som vänder sig till dig som arbetar med skydd mot olyckor inom kommunens organisation för räddningstjänst.

Fortbildning

MSB har tagit beslut om att öka sitt stöd till kommunal räddningstjänst inom fortbildning. Ansvaret för fortbildning ligger hos arbetsgivaren men ett stöd från MSB ses ändå som motiverat. Idag är det många räddningstjänster som lokalt tar fram utbildningar inom olika områden. Ubildningarna varierar i innehåll, omfattning och kvalitet. Utbildningar måste ständigt utvecklas vad gäller relevans, innehåll och pedagogik. Detta kräver omfattande personella och ekonomiska resurser.

Av denna anledning har MSB lansera en digital plattform med webbutbildningar - Fortbildningstjänsten. MSB har genom Fortbildningstjänsten möjlighet att tillhandahålla en samlad kanal för webbaserad utbildning inom fortbildning.

Fortbildningstjänsten tillhandahålls under utvecklingsfasen utan avgift men kommer på sikt att avgiftsbeläggas. I god tid innan MSB börjar ta ut avgift kommer samtliga organisationer att få en förfrågan om de önskar behålla sina konto utifrån de nya förutsättningarna.

Sammanställning från dialog turné om Fortbildningstjänsten

Läs mer om Fortbildningstjänsten

Pedagogik
Fortbildningstjänsten erbjuder lättillgänglig, flexibel och kvalitetssäkrad webbutbildning. Lärandet sker genom en kombination av egenstudier och instruktörsledda moment i grupp med övning – teoretisk och praktisk. Tillsammans skapar detta goda förutsättningar för att utveckla kompetensen inom området skydd mot olyckor vilket leder till en ökad förmåga, både för den anställde och för organisationen.