Välkommen till MSB:s Fortbildningstjänst för räddningstjänst!

Alla organisationer inom svensk kommunal räddningstjänst kan ansluta sig och skapa konton för sina anställda. Även MBS:s anställda och studerande kan tilldelas konton. Kontohavaren ges tillgång till Fortbildningstjänstens hela utbud. Det finns inga krav om motprestationer och tjänsten tillhandahålls utan avgift.

Anställd hos räddningstjänst
Du måste tilldelas ett konto för att få tillgång till utbildningarna. Din organisation skapar konto åt dig. För att kunna göra det måste din organisation ha ansökt om administratörsbehörighet

Anställd hos MSB
För anställda inom MSB skapas konton genom att du skickar ett mail till supportfortb@msb.se där du uppger namn, e-post och enhet. Märk mailet med ”Konto till Fortbildningstjänsten”.

Studerande hos MSB
För studerande inom grund- och vidareutbildningar inom skydd mot olyckor skapas konton antingen av din egna organisation (räddningstjänst) eller så får ges du ett konto av MSB i anslutning till att du påbörjar dina studerande.  Observera att dina konto i Studera och Fortbildningstjänsten är två olika konton. 

Administratör vid räddningstjänst
När en person  tilldelats rollen som administratör får denne ytterligare ett konto till en portal där organisationen kan administrera medarbetares aktiviteter. Som administratör loggar du in på sidan; https://fa.msb.se för att hantera medarbetares aktiviteter. Administratören har även kvar sitt konto till Fortbildningstjänsten och kan logga in där som vanligt för tillgång till utbudet. Administratören har alltså två konton. 

Support
Support tillhandahålls vardagar mellan klockan 09:00-15:00. Vid supportärenden vänligen skicka ett mail till supportfortb@msb.se

Du måste aktivera 'Cookies' i inställningarna till din webbläsare.