Välkommen till MSB:s Fortbildningstjänst för räddningstjänst!
Alla organisationer inom svensk kommunal räddningstjänst kan ansluta sig och skapa konton för sina anställda. Även MBS:s anställda och studerande kan tilldelas konton. Kontohavaren ges tillgång till Fortbildningstjänstens hela utbud. Det finns inga krav om motprestationer och tjänsten tillhandahålls utan avgift.

Anställd hos räddningstjänst
Du måste tilldelas ett konto för att få tillgång till utbildningarna. Din organisation skapar konto åt dig. För att kunna göra det måste din organisation ha ansökt om administratörsbehörighet

Anställd hos MSB
För anställda inom MSB skapas konton genom att du skickar ett mail till supportfortb@msb.se där du uppger namn, e-post och enhet. Märk mailet med ”Konto till Fortbildningstjänsten”.

Studerande hos MSB
För studerande inom grund- och vidareutbildningar inom skydd mot olyckor skapas konton antingen av din egna organisation (räddningstjänst) eller så får ges du ett konto av MSB i anslutning till att du påbörjar dina studerande.  Observera att dina konto i Studera och Fortbildningstjänsten är två olika konton. 

Administratör vid räddningstjänst
När en person  tilldelats rollen som administratör får denne ett konto till en portal där organisationen själva kan administrera medarbetares aktiviteter. Som administratör loggar du in på sidan; https://fa.msb.se för att starta ett konto åt dig själv i Fortbildningstjänsten och för att hantera era medarbetares aktiviteter. Som administratör har du alltså två olika konton. Ett för FA-portalen och ett för Fortbildningstjänsten. 

Extern leverantör av Grib
Delar av Fortbildningstjänstens utbud används som utbildningsmaterial i Grib. Som extern leverantör finns det två olika sätt att tilldelas konto i Fortbildningstjänsten. Antingen ansöker ni om administratörsbehörighet. Då kan ni själva skapa konton för era instruktörer. Alternativt skickar ni en lista med namn, e-post och organisation för dem som ska agera instruktörer till supportfortb@msb.se. Märk mailet med ”Konto till Fortbildningstjänsten för Grib-instruktörer”.

Support
Support tillhandahålls vardagar mellan klockan 09:00-15:00. Vid supportärenden vänligen skicka ett mail till supportfortb@msb.se

Du måste aktivera 'Cookies' i inställningarna till din webbläsare.