Välkommen till MSB:s Fortbildningstjänst för räddningstjänst!
Alla organisationer inom svensk kommunal räddningstjänst kan ansluta sig och skapa konton för sina anställda. Även MBS:s anställda och studerande kan tilldelas konton. Kontohavaren
ges tillgång till Fortbildningstjänstens hela utbud. Det finns inga krav om motprestationer och tjänsten tillhandahålls utan avgift.

Anställd hos räddningstjänst
Du måste tilldelas ett konto för att få tillgång till webbkurserna och övningsmaterialen. Din organisation skapar konto åt dig. För att kunna göra det måste din organisation ha ansökt om 
administratörsbehörighet

Administratör vid räddningstjänst
När en person  tilldelats rollen som administratör får denne ett konto till en portal där organisationen själva kan administrera medarbetares aktiviteter. Som administratör loggar du in på sidan; 
https://fa.msb.se för att starta ett konto åt dig själv i Fortbildningstjänsten och för att hantera era medarbetares aktiviteter. Som administratör har du alltså två olika konton. Ett för FA-portalen och ett för Fortbildningstjänsten. Du
kan dock använda samma uppgifter. 

Anställd hos MSB
För anställda inom MSB skapas konton genom att du som önskar tilldelas ett konto skickar ett mail till support.fortbildning@msb.se där du uppger namn, e-post och enhet. Märk mailet med ”Konto till Fortbildningstjänsten för anställd inom MSB”.

Studerande hos MSB
För studerande inom grund- och vidareutbildningar inom skydd mot olyckor skapas konton antingen av din egna organisation (räddningstjänst) eller så får du ett konto av MSB i anslutning till att du påbörjar dina studier. Kontona
skapas per klass i en och samma rutin och sker inte individuellt. Observera att dina konto i Studera och Fortbildningstjänsten är två olika konton. 

Extern leverantör av Grib
Delar av Fortbildningstjänstens utbud används som utbildningsmaterial i Grib. Som extern leverantör finns det två olika sätt att tilldelas konto i Fortbildningstjänsten. Antingen ansöker ni om administratörsbehörighet. Då kan ni själva skapa konton för era instruktörer. Alternativt skickar ni en lista med namn, e-post och organisation för dem som ska agera instruktörer till support.fortbildning@msb.se Märk mailet med ”Konto till Fortbildningstjänsten för Grib-instruktörer”. Obs! Grib-studerande tilldelas konton av MSB vid kursstart eller av sin egna organisation så ni ska inte skapa konton för era Grib-studerande. 

Support
Support
tillhandahålls vardagar mellan klockan 09:00-15:00. Vid supportärenden vänligen skicka ett mail till support.fortbildning@msb.se


Du måste aktivera 'Cookies' i inställningarna till din webbläsare.