Anslut er organisation

För att kunna starta konton till Fortbildningstjänsten måste er organisation först ansöka om rollen som administratör. MSB tilldelar första ”super admin” varefter organisationen själva tilldelar ytterligare administratörsroller. Redan anslutna organisationer visas på  https://fa.msb.se 

Om er organisation önskar tilldelas rollen som administratör mailar ni Utbildning@msb.se och uppger organisation samt namnet på den som ni önskar ge administratörsroll nr. 1, vilken befattning personen har samt antal konton som organisationen totalt uppskattas behöva (kan ändras senare).

Anslut1

Fortbildningstjänsten tillhandahålls utan avgift. Kontoinnehavaren ges tillgång till Fortbildningstjänstens hela utbud. Det finns inga krav om motprestationer. 

Den som ansöker om att få en administratörsroll bör inneha en central funktion såsom chef eller utbildningsansvarig. MSB tilldelar första ”super admin” varefter organisationen själva tilldelar ytterligare administratörsroller.

När ni tilldelats rollen som administratör får ni tillgång till en portal där ni kan administrerar era medarbetares aktiviteter. Syftet med portalen är alltså att decentralisera administrationen av deltagare. Webbadressen till portalen är https://fa.msb.se men observera att ni endast kan logga in efter att ni tilldelats rollen som administratör.  

När organisationen tilldelats administratörsrollen kan organisationens administratör/er själva;

  • skapa fler administratörer, 
  • tilldela konton för medarbetarna,  
  • skapa deltagargrupper,
  • registrera deltagargrupper och individer  på kurser 
  • följa upp genomförde av kurser.
  • exportera genomförda aktiviteter.

Observera att det inte finns någon självregistrering - er organisation måste själva starta konton för era medarbetare. 

Läs mer om Fortbildningstjänsten