Anslut er organisation

Fortbildningstjänsten vänder sig till dig som arbetar med skydd mot olyckor inom kommunens organisation för räddningstjänst.
För att kunna starta konton till Fortbildningstjänsten måste er räddningstjänst först ansöka om rollen som administratör. MSB tilldelar första ”super admin” varefter organisationen själva tilldelar ytterligare administratörsroller. 
Redan anslutna organisationer visas nedan under rubriken "Läs mer om Fortbildningstjänsten". 

Om er organisation önskar tilldelas rollen som administratör mailar ni support.fortbildning@msb.se och uppger organisation samt namnet på den som ni önskar ge administratörsroll nr. 1, vilken befattning personen har samt antal konton som organisationen totalt uppskattas behöva (kan ändras senare genom att maila supporten).

Den som ansöker om att få en administratörsroll bör inneha en central funktion såsom chef eller utbildningsansvarig. 

Om er organisation vill veta vem i er organisation som är er administratör mailar ni support.fortbildning@msb.se

Om er organisation önskar höja taket för antalet konton för er organisation mailar ni support.fortbildning@msb.se med er förfrågan. Tänk dock på att regelbundet rensa bort inaktiva konton såsom när någon slutar.  

Anslut1

Fortbildningstjänsten tillhandahålls utan avgift. Kontoinnehavaren ges tillgång till Fortbildningstjänstens hela utbud. Det finns inga krav om motprestationer. 

När er organisation tilldelats rollen som administratör ges dessa tillgång till en separat tjänst (FA) dit viss data från Fortbildningstjänsten inhämtas. I tjänsten kan administratörerna hantera medarbetares aktiviteter i Fortbildningstjänsten.

Webbadressen till tjänsten är https://fa.msb.se men observera att rollen som administratör måste ha tilldelats för att kunna logga in. Endast administratörer kan logga in på tjänsten.  

När organisationen tilldelats administratörsrollen kan administratörerna logga in på FA-portalen för att:

  • skapa fler administratörer
  • tilldela konton för medarbetarna 
  • skapa deltagargrupper
  • registrera deltagargrupper och individer på kurser
  • följa upp genomförde av kurser
  • exportera genomförda aktiviteter
  • Ta bort konton för medarbetare som slutat

Läs mer om Fortbildningstjänsten

Idag tar räddningstjänster lokalt fram utbildningar inom olika områden. Utbildningarna varierar i innehåll, omfattning och kvalitet. Utbildningar måste ständigt utvecklas vad gäller relevans, innehåll och pedagogik. Flertalet kommuner saknar tillräckligt med personella och ekonomiska resurser för detta. MSB har genom Fortbildningstjänsten möjlighet att tillhandahålla en samlad kanal för kvalitetssäkrade webbkurser inom fortbildning.  

Störst nytta får er organisation om ni systematiskt arbetar in Fortbildningstjänstens utbud som en integrerad del av er egen utbildnings- och övningsverksamhet. 

Som arbetsgivare har ni möjlighet att peka ut vilka kurser och övningar som era anställd ska gå och följa upp genomförandet.

Konceptet innebär att medarbetarna först går en webbkurs som egenstudier eller tillsammans; De kan sitta hemma eller på stationen och pausa när som helst. Därefter samlar en instruktör från den egna organisationen gruppen som tagit del av webbkursen för att tillsammans öva. Teori och praktik är två likvärdigt viktiga delar och Fortbildningstjänsten ger stöd för båda.