Anslut er organisation

Fortbildningstjänsten är en del av MSB:s utbildningssystem och MSB:s stöd till räddningstjänst för att utveckla och kvalitetssäkra den egna kompetensen och den samlade förmågan.

Anslut1

Läs mer om Fortbildningstjänsten