Anslut er organisation

Fortbildningstjänsten är en del av MSB:s utbildningssystem och MSB:s stöd till räddningstjänst för att utveckla och kvalitetssäkra den egna kompetensen och den samlade förmågan.

Om er organisation önskar tilldelas rollen som administratör mailar ni Utbildning@msb.se och uppger organisation samt namnet på den som ni önskar ge administratörsroll nr. 1, vilken befattning personen har samt antal konton som organisationen totalt uppskattas behöva (kan ändras senare).

Anslut1

Fortbildningstjänsten tillhandahålls utan avgift. Kontoinnehavaren ges tillgång till Fortbildningstjänstens hela utbud. Det finns inga krav om motprestationer. 

För att kunna starta konton för era medarbetare måste er organisation först ansöka om rollen som administratör. Den som ansöker bör inneha en central funktion såsom chef eller utbildningsansvarig. När organisationen tilldelats administratörsrollen kan ni själva skapa fler administratörer, starta konton för era medarbetare (med mailadresser som är privata eller organisationsbundna), gruppera de anställda, registrera dem på utbildningar och följa upp genomförda utbildningar. Ni kan även göra sammanställningar av resultaten och exportera dem för bokföring i ert personalhanteringssystem.

När ni tilldelats rollen som administratör får ni tillgång till en portal där ni kan administrerar era medarbetares aktiviteter. Syftet med portalen är alltså att decentralisera administrationen av deltagare. Webbadressen till portalen är https://fa.msb.se men observera att ni endast kan logga in efter att ni tilldelats rollen som administratör.  

Läs mer om Fortbildningstjänsten