Den här webbkursen riktar sig till personal inom kommunal räddningstjänst och MSB:s studerande inom grund- och vidareutbildningar. Webbkursen ger dig möjlighet att utveckla din förståelse för branden som fenomen och tar upp grundläggande brandteoretiska begrepp som krävs för att kunna diskutera brand och brandfenomen. 

Uppskattad tid för genomförande är cirka 45 minuter.


Den här utbildningen vänder sig till dig inom kommunal räddningstjänst som behöver grundkunskaper inom området konstruktionsbrand i småhus- ur ett miljöperspektiv. Utbildningen tar upp vad en konstruktionsbrand är, hur den sprids samt hur vi kan lokalisera och bekämpa den på effektivaste sätt för att på så sätt begränsa skadorna på både egendom och miljö.

Uppskattat tid för genomförande är ca 1-1,5 timmar.

I den här webbkursen kommer du få grundläggande förståelse för vilken miljöpåverkan en brand kan ha. Du kommer också bli introducerad i vilka skyldigheter du har enligt Lagen om skydd mot olyckor och Miljöbalken kopplat till miljö. Kursen riktar sig till alla som arbetar operativt.

Uppskattad tid för genomförandet av alla tre moduler är ca 75 minuter.

Den här webbkursen riktar sig till dig som arbetar som befäl och här kommer du få utveckla din förmåga att bedöma miljöpåverkan av brand vid olika taktiska val vid släckningsarbetet. Detta är steg 2 och du rekommenderas att genomgått ”Miljöpåverkan av brand – steg 1” innan du börjar kursen.

Uppskattad tid för genomförandet av alla fem moduler är ca 2 timmar.