För att ge dig som användare en möjlighet att vara delaktig i den fortsatta utvecklingen av Fortbildningstjänstens funktioner och innehåll finns här ett digitalt formulär där du kan fylla i önskemål om framtida utbildningar, material eller nya funktioner till tjänsten. Dessa kommer att utgöra underlag vid fortsatt dialog med räddningstjänst samt ligga till grund för tjänstens inriktning och utveckling.


Samtliga fält måste vara ifyllda.