I den här kursen beskrivs klimatförändringarnas konsekvenser i dag och i framtiden, utifrån räddningstjänstens verksamhet. Efter genomförd kurs får du en utvecklad förståelse om var naturolyckor kan inträffa och hur de kan förväntas utvecklas i ett förändrat klimat.

För att tillgodogöra dig kursen på bästa sätt bör du ha genomfört webbkursen Klimatförändringars påverkan på räddningstjänst innan.

Kursen syftar till att utveckla kunskap om räddningstjänstens skadeavhjälpande arbete vid översvämningar.

Uppskattad tid för att genomföra samtliga moduler i webbkursen är cirka 2 timmar.


För att tillgodogöra dig kursen på bästa sätt bör du ha genomfört webbkursen Klimatförändringars påverkan på räddningstjänst innan.

I den här kursen beskrivs hur räddningstjänst kan planera för klimatrelaterade risker. Efter genomförd kurs får du en utvecklad förståelse om hur räddningstjänsten kan agera för att förebygga naturolyckor.
I kursplanen nedan hittar du mer information om kursens innehåll och lärandemål.

Den här webbkursen riktar sig till personal inom kommunal räddningstjänst och MSB:s studerande inom grund- och vidareutbildningar. Webbkursen ger dig möjlighet att utveckla dina kunskaper om hur en skogsbrand kan uppstå och vilka roller du kan komma att arbeta i under en insats. Du får också lära dig om vad som påverkar skogsbrandens utveckling och beteende, vilka släckmetoder du kan använda samt vilka personrisker som finns under en insats vid en skogsbrand.

Uppskattad tid för genomförande är cirka en timme.


Denna kurs vänder sig i första hand till operativ personal inom kommunal räddningstjänst som kan bli verksamma i händelse av en skogsbrand.

Kursen är uppdelad i fyra moduler (förutsättningar, förberedande, skogsbrandsläckning och miljöpåverkan).

Uppskattad tid för att genomföra samtliga moduler är cirka 16 timmar.