Den här utbildningen vänder sig i första hand till dig, inom kommunal räddningstjänst, som på olika sätt leder grupper med uppdrag att öva och utbilda både internt och externt. Utbildningen ämnar ge en introduktion till rollen som instruktör för Fortbildningstjänsten och fördjupade kunskaper i pedagogiskt ledarskap.

Uppskattad tid för genomförande är 90 minuter. Studieformen är flexibel, så du kan när som helst pausa och återuppta studierna. Du kan gå den helt på egen hand, men det är en stor fördel om du har möjlighet att diskutera innehållet med dina kollegor.


Denna kurs vänder sig till dig som har gått Instruktörskurs för motorsågshantering inom räddningstjänsten och som önskar repetera innehållet


Här hittar du förslag på övningar till webbkursen. Övningarna presenteras i form av Övnings-PM.

Här finns förslag på övningar att genomföra i grupp tillsammans med instruktör efter genomförd webbkurs. Övningarna presenteras i form av Övnings-PM.

Här hittar du övnings-PM tillhörande webbkursen Arbete på höjd.

Här hittar du förslag på övningar till webbkursen Brandfarliga och explosiva varor - en introduktion till LBE.

Här hittar du övnings-PM tillhörande webbkursen Brandfarliga varor.

Här hittar du förslag på övningar till webbkursen Brandteori. Övningarna presenteras i form av Övnings-PM.

Här hittar du övnings-PM tillhörande webbkursen Dörrforcering.

Här finns förslag på en övning att genomföra i grupp tillsammans med en instruktör efter genomförd kurs. Övningen presenteras i form av ett Övnings-PM.

Här hittar du övnings-PM tillhörande webbkursen Explosiva varor.

Här finns förslag på övningar att genomföra i grupp tillsammans med en instruktör efter genomförd kurs.

Webbkursen Händelserapport kan med fördel följas upp av den egna organisationen med övningar som genomförs i grupp. Här finns förslag på övningar att genomföra i grupp tillsammans med en instruktör efter genomförd kurs. Övningarna presenteras i form av Övnings-PM.

Här hittar du förslag på övningar till webbkursen. Övningarna presenteras i form av Övnings-PM.

Här finns förslag på övningar att genomföra i grupp tillsammans med en instruktör efter genomförd kurs Introduktion för räddningsvärn. Övningarna presenteras i form av Övnings-PM.

Här hittar du förslag på övningar till webbkursen Klimatförändringars påverkan på räddningstjänst.

Här hittar du förslag på övningar till webbkursen. Övningarna presenteras i form av Övnings-PM.

Här finns förslag på övningar att genomföra i grupp tillsammans med en instruktör efter genomförd kurs. Övningarna presenteras i form av Övnings-PM. 

Här finns förslag på övningar att genomföra i grupp tillsammans med en instruktör efter genomförd kurs. Övningarna presenteras i form av Övnings-PM.

Här finns förslag på övningar att genomföra i grupp tillsammans med en instruktör efter genomförd kurs. Övningarna presenteras i form av Övnings-PM.

Här hittar du övnings-PM tillhörande webbkursen Riskbedömning.

Här hittar du övnings-PM tillhörande webbkursen Räddningsinsatser med farliga ämnen.

Här finns förslag på övningar att genomföra i grupp tillsammans med en instruktör efter genomförd webbkurs. Övningarna presenteras i form av övnings-PM.

Här finns förslag på en övning att genomföra i grupp tillsammans med en instruktör efter genomförd kurs. Övningen presenteras i form av ett Övnings-PM.

Här finns förslag på övningar att genomföra i grupp tillsammans med en instruktör efter genomförd kurs. Övningarna presenteras i form av Övnings-PM

Materialet är framtaget som stöd för instruktörer.


Här hittar du förslag på övningar till webbkursen. Övningarna presenteras i form av Övnings-PM.

Här finns förslag på övningar att genomföra i grupp tillsammans med en instruktör efter genomförd kurs. Övningarna presenteras i form av Övnings-PM.

Här hittar du övnings-PM tillhörande webbkursen Brandfarliga varor.

Här finns förslag på övningar att göra i grupp tillsammans med en instruktör efter genomförd webbkurs Tung räddning vid trafikolycka. Övningsuppläggen presenteras i form av Övnings-PM. 

Här hittar du övnings-PM tillhörande kursen Trafikolycka med personbil.