I den här kursen får du lära dig om det systematiska omhändertagandet av vuxna enligt S-XABCDE. Varje bokstav står för något som ska undersökas och åtgärdas innan nästa bokstav åtgärdas. I kursens olika moduler lär du dig mer om respektive bokstav och vad de står för.

Den här webbkursen riktar sig till dig som behöver, eller som vill repetera, grundkunskaper inom arbete på höjd för räddningstjänst. Kursens mål är att utveckla dina kunskaper i lagar som reglerar arbete på höjd, personligt fallskydd och bedömning av risker vid arbete på höjd.  

Uppskattad tid för genomförande av samtliga moduler i webbkursen är cirka 75 minuter.


Den här webbkursen riktar sig till dig som behöver, eller som vill repetera, grundläggande kunskaper inom dörrforcering för räddningstjänst. I kursen behandlas bland annat den lagstiftning som reglerar området, risker vid dörrforcering och dörrkonstruktioner (med fokus på säkerhetsdörrar). I kursen förevisas också ett par metoder för dörrforceringar.

Uppskattad tid för genomförande av samtliga moduler i webbkursen är cirka 45 minuter.

Filmerna är framtagna med syfte att underlätta för räddningstjänsterna att ta till sig de olika delarna av vägledningen. Filmerna består av sju delar med varierande längd anpassade för olika personalkategorier inom räddningstjänsten. Målgruppen är räddningstjänstens operativa personal

Filmerna består av sju delar med varierande längd anpassade för olika personalkategorier inom räddningstjänsten.


För att tillgodogöra dig kursen på bästa sätt bör du ha genomfört webbkursen Trafikolycka med personbil innan.

I den här kursen får du lära dig mer om vad rollen som losstagningsledare innebär. Hur du gör en uppstart, planerar och leder ett losstagningsarbete. Kursen tar ungefär 30 minuter att genomföra.

Den här webbkursen vänder sig till dig som arbetar inom räddningstjänsten och handlar om hur ni kan öka säkerheten vid räddningsinsatser i samband med trafikolyckor. Du får lära dig om riskerna i arbetet och vilka säkerhetsåtgärder ni behöver vidta – från utryckning till dess att ni lämnar skadeplatsen.

Kursen går bland annat igenom vilken hjälp ni kan få av Trafikcentralen, vad ni bör tänka på vid utplacering av varningsanordningar och hur ni hanterar skadade vajerräcken. Du får också lära dig om ert uppdrag att ta bort spill och hinder för att göra vägen framkomlig efter er räddningsinsats.

Kursen tar ca 1,5 timme. Vid behov kan du dela upp utbildningen på flera tillfällen.Denna kunskapssammanställning vänder sig till alla som kommer i kontakt med e-fordon under och efter en trafikskadehändelse.

Den inledande filmen är ca 6 minuter lång och sammanfattar rekommendationer och ”att tänka på” vid trafikskadehändelser med e-fordon. Därutöver finns extramaterial om bland annat tekniska lösningar i fordonen, olika batterityper och den nya standarden för märkning av fordonets drivenergi. 
Innehållet är senast uppdaterat i september 2018.

Denna grundläggande kurs i hantering av motorsåg är anpassad för svensk räddningstjänst och bygger på Säker Skogs koncept. Kursen är indelad i teoretiska block så att ni på räddningstjänsten själva kan välja lämplig nivå för era medarbetare.

 

I den här kursen får du lära dig om grunderna vid räddningsinsatser med tung räddning vid trafikolycka. 

Webbkursen med tillhörande kunskapstester och övnings-PM är framtaget inom ett samverkansprojekt under 2023 mellan MSB, Räddningstjänst Storgöteborg, Räddningstjänst Syd, och Luleå räddningstjänst. 

Uppskattad tid för att genomföra samtliga 6 moduler i webbkursen är drygt 2.5 timmar.
Den här kursen vänder sig till dig som behöver grundläggande kunskaper om räddningsinsatser vid trafikolycka med personbild där losstagning ingår.

Uppskattad tid för att genomföra samtliga moduler i webbkursen är cirka 3 timmar.

Den här webbkursen vänder sig till dig som behöver grundkunskaper inom vatten- och islivräddning. Kursens mål är att utveckla din förmåga att använda utrustning och vedertagna metoder vid framför allt ytlivräddning.

Uppskattad tid för att genomföra samtliga moduler i webbkursen är cirka två timmar.