Den här webbkursen vänder sig till dig som behöver skapa och upprätthålla kunskaper om hantering av händelser med farliga ämnen. Kursen riktar sig till personal som hanterar händelsen på skadeplatsen, men också till personal inom samtliga ledningsnivåer.

Hela kursen beräknas ta ca 5 timmar att genomföra.Den här kursen vänder sig till dig som behöver grundkunskaper för att medverka vid händelser med farliga ämnen - CBRNE. Materialet vänder sig också till dig som vill repetera. Kursen omfattar de första 30 minuterna vid en insats.

Uppskattad tid för att genomföra samtliga moduler i webbkursen är cirka tre timmar.

Den här utbildningen ger dig som kursdeltagare en grundläggande förståelse för strålskyddsprinciper, strålningens egenskaper och hur den påverkar liv, miljö och egendom. Vidare ges en kännedom om vilka strålkällor som används i samhället samt hur beredskapen är uppbyggd i Sverige.

Minsta uppskattad tid för genomförande är ca 3 h. Tid för att använda utbildningens innehåll genom övning och praktisk tillämpning ingår inte i den uppskattade tidsåtgången.

Den här utbildningen ger dig som kursdeltagare en grundläggande förståelse för strålskyddsprinciper, strålningens egenskaper och hur den påverkar liv, miljö och egendom. Vidare ges en kännedom om vilka strålkällor som används i samhället samt hur beredskapen är uppbyggd i Sverige.

Minsta uppskattad tid för genomförande är ca 3 h. Tid för att använda utbildningens innehåll genom övning och praktisk tillämpning ingår inte i den uppskattade tidsåtgången.