För att tillgodogöra dig webbkursen på bästa sätt bör du innan ha genomfört webbkurserna Explosiva hot samt Räddningstjänst under höjd beredskap.

Den här webbkursen riktar sig till dig som arbetar inom kommunal räddningstjänst. Webbkursen tar sin utgångspunkt i den kommunala räddningstjänstens arbete under höjd beredskap och krig. Du ska efter genomgången webbkurs samt övning ha getts möjlighet att utveckla kunskap och förmågor för att kunna verka i situationer där oexploderad ammunition och minor kan förekomma.

Förmåga att arbeta med röjning ryms inte i den här webbkursen.

Uppskattat genomförandetid: 90 minuter.


Kursen vänder sig till dem som arbetar med kontinuitetshantering för samhällsviktig verksamhet inom både privat och offentlig sektor. Den lämpar sig därmed även för dig som ansvarar för kontinuitetshantering inom kommunal räddningstjänst.

Uppskattad tid för att gå igenom kursen är ca 1,5 timme.

Den här webbkursen ger en introduktion till området RUHB och syftar till att ge dig möjlighet att lära dig mer om räddningstjänst under höjd beredskap samt de förutsättningar och regler som påverkar och styr uppgifterna, med utgångspunkt i krigets lagar.

Kursen beräknas ta cirka 45 minuter att genomföra. Till webbkursen hör ett kunskapstest med 15 flervalsfrågor.

Området RUHB kommer kompletteras med fler kurser under 2023 och framåt.

Kursen ger en introduktion till vad stabsarbete innebär och behandlar bland annat stabens syfte och struktur, beskriver arbetssätt och ger exempel på verktyg och mallar som kan användas vid stabsarbete.  Webbkursen tar ca 45 minuter att genomföra.


Kursen vänder sig till dig som på något sätt arbetar med att förebygga och hantera samhällsstörningar och som vill få grundläggande kunskap om samhällets krisberedskap.

Uppskattad tid för att gå igenom faktadelen av kursen är ca 45 minuter. Tid för den avslutande kunskapstesten tillkommer.

Kursen vänder sig främst till medarbetare inom organisationer inom privat och offentlig sektor med uppgifter inom totalförsvarsplaneringen, men är öppen och tillgänglig även för andra intresserade.

Webbkursen tar cirka 45-60 minuter att genomföra.

Webbkursen ger dig en introduktion till systematisk övningsverksamhet med fokus på samverkansövningar och utgör en grund för fortsatt lärande inom området.

Uppskattad tid för att gå igenom kursen är cirka 45 minuter.