OBS! Grib - webbkurspaket är under uppbyggnad. Texter och underlag kommer först att vara klart november 2024. 

En beskrivning av kommande Grib 2.0. Upplägg och innehåll. 

Kurs 1 består av tre delkurser: Introduktion till yrkesrollen, Yrkesrollen i teori och praktik samt Praktik i räddningstjänst. Den första delkursen är det inledande webbkurspaketet, som behandlar allt ifrån lagstiftning och arbetsmiljö till de olika ämnesområdena brand, räddning, farliga ämnen samt akut omhändertagande kopplat till vanligt förekommande olyckor.

Kurs 2: Räddningsinsatsen inleds med en veckas distansutbildning och avslutas med två veckors närträff. Kursen syftar till att utveckla kunskaper och färdigheter till en kompetens att självständigt genomföra insatser vid vanligt förekommande olyckor.