Behandling av personuppgifter


Så här behandlar MSB personuppgifter

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Här kan du läsa mer om hur MSB behandlar personuppgifter.