Om Fortbildningstjänsten

Fortbildningstjänsten är MSB:s digital plattform med webbkurser och övningsmaterial som vänder sig till dig som arbetar med skydd mot olyckor inom kommunens organisation för räddningstjänst.

Fortbildningstjänsten

Läs mer om Fortbildningstjänsten